Nazlyzawati Mohd. Yusoff, 45, menerima manfaat itu selepas arwah suaminya, Mohd. Salahuddin Ismail membuka lima akaun SSPN-i Plus bagi diri sendiri serta keempat-empat anaknya di bawah Pakej Delima dengan komitmen bulanan sebanyak RM50.

Melalui penabungan pendidikan itu, arwah dilindungi perlindungan takaful kematian biasa sebanyak RM100,000, khairat kematian RM12,500 dan lebihan caj tabarru RM57.12.